Preventieadviseur: Multidisciplinaire basismodule

Volgens de wet van 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van werknemers bij uitvoering van hun werk zijn de werkgevers verplicht een interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) te organiseren en kunnen of moeten ze aanvullend een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). In Art. 3 van het KB van 17 mei 2007 is vastgelegd dat de vorming tot preventieadviseur bestaat uit een multidisciplinaire basismodule en een specialisatiemodule van het 1ste of het 2de niveau. De basismodule is opgevat zoals is vastgelegd in het KB van 17 mei 2007 betreffende de vorming en bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie op het werk. Deze module kan zowel klassikaal als in blended-learning gevolgd worden.